Політика підприємства в області якості

ПОЛІТИКА ТОВ «АТ БІОФАРМ» В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

 

В умовах сучасного світу ми розуміємо, що тільки орієнтація на сучасні стандарти якості дозволить нашому підприємству підтримувати провідні положення у галузі, скласти гідну конкуренцію світовим лідерам - виробникам ветеринарних препаратів та кормових добавок.

ТОВ «АТ Біофарм» ставить за ціль насичення внутрішнього та зовнішніх ринків сучасними, ефективними та безпечними ветеринарними препаратами та кормовими добавками.

Ефективність нашої роботи забезпечується за рахунок:

 • постійного розширення ринків збуту та експорту продукції, випуску конкурентоспроможної продукції, яка задовольняє потребам замовників, нормативним та законодавчим вимогам до якості та безпечності продукції;
 • збору та аналізу даних щодо безпечності та ефективності ветеринарних препаратів та кормових добавок (впровадження дієвої системи фармаконагляду на підприємстві);
 • відповідності впровадженої інтегрованої системи управління якістю вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 22000, правил належних виробничих практик (GMP), належних практик фармаконагляду (GVP);
 • затвердження чітких повноважень та відповідальності робітників усіх рівнів за якість та безпечність продукції, починаючи з керівників та закінчуючи безпосередніми виконавцями процесів;
 • здійснення виробничих процесів у відповідності зі зовнішніми та внутрішніми нормативними документами, та вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 22000, GMP, GVP. 

 

МІСІЯ ТОВ «АТ БІОФАРМ» В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ

 

Ми забезпечуємо тваринницькі підприємства надійними, якісними та ефективними ветеринарними препаратами.

Ми виробляємо якісну безпечну продукцію на сучасному обладнанні відповідно до вимог належної виробничої практики GMP.

Інтегрована система управління якістю (ІСУЯ) підприємства об’єднує вимоги міжнародних стандартів щодо управління якістю підприємства ISO 9001, забезпечення безпечності харчової продукції (тваринного походження) ISO 22000 та принципами належної виробничої практики (GMP).

Ми створюємо робочі місця, проводимо навчання, надаємо впевненість кожному співробітнику у майбутньому.

 

 

ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Головною метою в області якості та безпеки ветеринарних препаратів та кормових добавок є:

 • забезпечення якості та безпеки виробництва продукції від закупівлі сировини та матеріалів до реалізації готової продукції;
 • забезпечення задоволеності усіх зацікавлених сторін (замовників, співробітників компанії та акціонерів);
 • підтримка функціонування інтегрованої системи управління якістю на високому рівні (згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 22000, правил GMP, GVP);
 • постійне удосконалення виробничих процесів та якості продукції.

 

МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ТА ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

 • безумовне виконання усіх законодавчих, нормативно-правових та нормативних вимог України відносно якості та безпечності продукції, а також відносно охорони навколишнього середовища у процесі діяльності підприємства;
 • прагнення до досягнення національного, європейського та міжнародного признання, ділового успіху як національного товаровиробника у сфері виробництва ветеринарних препаратів та кормових добавок;
 • безумовному забезпеченні відповідності кожного виготовленого продукту усім вимогам діючих нормативних документів;
 • створенні передумов для залучення та ефективного використання інвестицій для забезпечення якості, безпечності, конкурентоспроможності продукції та вдосконалення виробничих процесів, у тому числі за рахунок оновлення основних фондів, використання сучасних виробничих та інформаційних технологій, постійного покращення економічної, організаційної, технічної, виробничої та соціальної діяльності підприємства;
 • забезпечення ефективного функціонування та удосконалення системи управління персоналом шляхом застосування сучасних методів мотивації, періодичного підвищення кваліфікації, належного оцінювання трудових досягнень співробітників, стимулювання творчої та ділової активності, турботи про соціальні потреби усіх працівників.

Керівництво ТОВ «АТ Біофарм» приймає на себе обов’язок дотримуватися встановленої політики підприємства.